Yeniçağ Gazetesi’nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

Hayırsever yardımıyla eğitimimiz kalkınacak

AKP iktidarının 2024-2028 arasındaki hedeflerinin yer aldığı 12. Kalkınma Planı TBMM’ye sunuldu. Plana göre, eğitime yeterli mali desteği bulamayan iktidar, doğal afetlerde para istediği vatandaşlardan bu kez de eğitime destek olmasını bekleyecek. Akkuyu Nükleer Santrali’nin devreye alınmasının hedeflendiği planda, mülakatın sınırlı da olsa devam edeceği yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 12. Kalkınma Planı TBMM Bütçe Komisyonu üyelerine dağıtıldı. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kalkınma Planı’nda sosyal güvenlik alanında yapılacaklar sıralandı. Plana göre tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası yaygınlaştırılacak. Planda dikkat çeken en önemli ayrıntılardan biri de eğitimle ilgili olan bölüm oldu. Daha önce her türlü doğal afetlerde IBAN verip vatandaşın desteğini isteyen AKP iktidarı bu kez ‘hayırseverlere’ davetiye çıkardı.

Eğitim konusunda hayırseverlerin teşvik edilmesinin hedeflendiği planda, “Hayırseverlerden ve özel sektörden gelen desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi teşvik edilecektir. Fiziki mekan ihtiyacı olmayan bölgelerde hayırseverlerin yaptıkları finansal katkıların eğitim destekleri, öğretim materyalleri gibi cari harcamalara yönlendirilmesi sağlanacaktır. Üniversitelere yapılacak yardım ve bağışlar teşvik edilecektir” denildi.

Ayrıca planda, öğretim programlarında “milli, manevi, ahlaki” değerlerinin esas alınacağı da “Öğretim programları milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun olarak güncellenecek, dijital içeriklerin niteliği ve niceliği geliştirilecektir” diye ifade edildi.

Planda, sosyal güvenlik alanında yapılması hedeflenen bazı uygulamalar da şöyle sıralandı:

*Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecektir. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacaktır.

* Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecektir.

* Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, kişilere alternatif bir sağlık güvencesi sağlanması ve sağlık hizmet sunumundaki kapasitenin etkin kullanımı için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecektir. Planda öncelikle gelişme alanları arasında gösterilen enerji konusunda yapılacaklar da sıralandı.

Planda Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin devreye alınacağı belirtilirken şu ifadelere yer verildi: “Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bütün üniteleri ile elektrik üretimine başlayacaktır. Nükleer santral kurulu gücünün artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.”

Planda diğer hedefler de şöyle sıralandı:

Yoksulluğun nesiller arası aktarımını azaltmak ve fırsat eşitliğini artırmak üzere çocukların bireysel ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar hayata geçirilecektir.

Gayrimenkul değerlemesi için taşınmazların güncel değerlerini ilgili kurumlarla koordinasyon ile kayıt altına alan bir veri tabanı oluşturulacak ve bilgisayar destekli toplu değerleme yöntemlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

İstanbul başta olmak üzere riskli yapı stokunun dönüşümünün hızlandırılması amacıyla mevzuat düzenlemesi gerçekleştirilecektir.

Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için mevcut sınav sistemi mevzuat ve uygulama boyutlarıyla birlikte gözden geçirilerek, sözlü sınavların atamaya konu olan görevin niteliğinin gerekli kıldığı hallerle sınırlı olarak yapılması sağlanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x